TAROT
 

 
   

info@moja-prihodnost.com
Tel.:041 348 123
 


Tarot

 

Velika arkana 

označuje velike nauke ali splošna načela, zakone, ki jih izkusimo v različnih življenjskih obdobjih in situacijah.

Jung jih je imenoval glavni arhetipi tistih splošnih izkustev, ki jih ljudje doživljamo ne glede na kulturalno in družinsko pogojenost. Lahko rečemo, da je kot kažipot izobraževanja, na področju dvaindvajsetih splošnih izkustev, ki jih doživi vsako človeško bitje v svojem življenju.

Ne glede na naše kulturno ozadje ali družinsko okolje doživljamo trenutke »neustrašnosti« - karta NOREC.

Vsak dan se ukvarjamo z umetnostjo sporazumevanja – to predstavlja ČAROVNIK

Sposobnost vpogleda in občutek samozavesti  nam daje karta SVEČENICA.  

Skozi karto CESARICA širimo ljubezen in modrost.

Z močjo in občutkom za vodenje spodbujamo ljudi, karta CESAR.

V življenjskih izzivih in naukih, ki jih dajemo drugim in jih hkrati od njih sprejemamo, se bogati naš smisel za globoko duhovnost, to prikazuje karta PAPEŽ-SVEČENIK.

Karta LJUBIMCA nam pomaga raziskati različne vrste odnosov . 

Vsi vidiki preobrazbe nas soočajo s posledicami skozi karto VOZ in zahtevajo uravnovešanje življenja skozi  karto PRAVICA.  

Lastno izkustvo pridobimo s samostojnim delovanjem, to nam pokaže karta SAMOTAR.

Modrost izkušnje se pokaže skozi karto KOLO SREČE, ki nas postavljajo na prizorišča, kjer lahko izrazimo moč - karta MOČ.

Z močjo se otresemo vzorcev, ki jih naberemo skozi življenje, to predstavlja karta OBEŠENEC.

SMRT/PONOVNO ROJSTVO nam omogoča, da se ustavimo, razmislimo.

Na poti opuščanja moramo strniti svoje izkušnje – karta ZMERNOST.

Smisel za humor nam omogoča obdržati karta VRAG, daje pa tudi pregled nad našimi napakami.

Občutka za ravnovesje nam pomaga obnoviti karta STOLP.

Zaupanje vase pridobimo skozi karto ZVEZDA v odločitve, ki nas vodijo v nove, še neznane svetove to pa pokaže karta MESEC.

Skozi aktivno karto SONCE spodbujamo ljudi k skupinskemu delu in partnerskih odnosih.

Ko smo sposobni dobre presoje naših razmerij in ustvarjanja, lahko spremenimo sodnika v pričo - SODBA.   

Zavreči vzorce samokritike je pomembno, to nam daje objektivnejša presoja dosežkov.

V osebnih razmerij omogoči gradnjo novih notranjih in zunanjih svetov, karta SVET, kar pripomore k boljšemu zaznavanju celote.